የውሃ አካላት ዳርቻን ለመከለል ለመጠበቅ እና አጠቃቀሙን ለመወሰን በስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ተፋሰስ ባለስልጣን ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለውይይት ቀረበ።

ከዘጠኙ  ክልሎችና  ከሁለቱ  የከተማ  መስተዳደር  ለመጡ  ከፍተኛ  የስራ  ሀላፊዎቸ፣ዩኒቨርስቲዎች  እንዲሁም  ጥሪ  ለተደረገላቸው  ባለድርሻ  አካለት  ረቀቂ  ደንቡ  የቀረበ  ሲሆን የዕለቱንም  የውይይት  መድረክ  የመክፈቻ  ንግግር  በማድረግ  የከፍቱት  የውሃ፣መስኖና ኤኬክትሪክ  ሚኒስቴር  ሚኒስትር  ዶ/ር  ኢንጂነር  ስለሺ  በቀለ  ናቸው፡፡  በንግግራቸውም  ይህ ረቂቅ ደንብ  መዘጋጀት ያስፈለገው በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ  የውሃ አካላት    እየደረሰባቸው  ያለውን ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎችን በመከላከል እና የውሃ አካላቱን ከጥፋት በመታደግ   የዉሃጥራትን  መጨመር፣  የሐይቆች፣  ግድቦችን  ዉሃ  የመያዝ  አቅም  አንዳይዋዥቅ  ማድረግ፣  የአፈርመሸርሸርንም  መቀነስ፣  የአከባቢ  አየር  ነፋሻማነት  መጨመር፣  የዉሃ  አካላት  ዳርቻዎችን  በማልማት በርካታ  የቱሪዝም  አገልግሎቶችንና  የመዝናኛ  ስፍራዎችን  መፍጠር፣ጎርፍ  ሊያስከትላቸዉ  የሚችሉ ጉዳቶችንም  መቀነስ፣በውሃ  ውስጥ  የሚኖሩ  ባዮ  ዳይቨርሲቲ  እንዲጠበቅ  ማድረገግ  ከውሃ የምናገኛቸውን በርካታ ጥቅሞች በዘላቂነት ለመጠቀም  እንድንችል ነው ብለዋል፡፡ በዕለቱም ለረቅቅ ደንቡ መነሻ የሆነው  የውሃ አካለት ደርቻ ነባራዊ ሁኔታን የሚያሳይ የዳሰሳ ጽሁፍ በባለሙያ የቀረበ ሲሆን ይህም ጽሁፍ  በውሃ አካለት ላይ እየደረሰ ያለው ችግር በስፋት ተዳሶበታል፤ከችግሮቹም መካከል የውሃ አካላት ዳርቻ ከእንሰሳት እና ከሰው ንክኪ ነጻ  ባለመሆኑ  የተለያዩ  አካላት  በውሃ  ዳር  ተጠግቶ  የእርሻ  ስራ  መስራት፣ለግጦሽ ከብቶችን  ማሰማራት  እንዲሁም  ከፍብሪካዎች  የሚለቀቁ  ያልታከመ  ውሃ  ወደ  ውሃ አካለት  መለቀቁ  ተጠቃሽ  ችግሮች   ናቸው፡፡  ስለሆነም  አነዚህን  ችግሮች  በዘላቂነት ለመፍታት ባለሰልጣን መ/ቤቱ ተነሳሽቱን ወስዶ  ይህን ረቂቅ ደንብ አዘጋጅቷል፡፡

በረቂቅ ደንቡም የተካተቱት ይዘቶች፡-

         በክፍል አንድ የተካለለቱ ተግባራት የቀረበው

 1. የቃላት ትርጉሜ እና ዓላማ

         በክፍል ሁለት የተካተቱ ተግባራት

 1. የውሃ አካለት ዳርቻን ስለመከለል፣ስለመሰየም እና ስለመመዝገብ
  • የውሃ አካላት ዳርቻዎችን ስለመከለል
  • የውሃ አካላት ዳርቻዎች ጥብቅ ክልል
  • ማንኛውም የውሃ  አካላት  ዳርቸ  ሲከለል  እና  ሲሰየም  መደረግ  ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች
 2. በተከለሉ የውሃ አካላት ዳርቻዎች ዙርያ የተከለሉ ድርጊቶች ምን ምን እንደሆኑ
 3. የተከለሉ የውሃ አካላት ዳርቻዎች ጥበቃ እና አስተዳደር
 4. ጥፋት ሲጠፋ የመጠቆም ግዴታ

ክፍል ሶስት

 1. ስለተከለሉ የውሃ አካላት ዳርቻ ተቆጣጣሪዎች ስልጣንና ተግባር
 2. የክልሎች ስልጣንና ተግባር
 3. ይግባኝ ስለመጠየቅ መብት
 4. ስለመክሰስ መብት

ክፍል አራት

 1. ጥፋትና ቅጣት
 2. ከተቆጣጣሪዎቸ ጋር በተያያዘ ስለሚፈጸሙ ጥፋቶች
 3. የውሃ አካላት ዳርቻን ለጎዱት ሚያጋልጡ ድርጊቶች ጋር በተያያዘ ስለሚፈጸም ወንጀል
 4. ስለመውረስ እና ወደ ነበረበት ሁኔታ ስለመመለስ

ክፍል አምስት

 1. ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች
 2. መመሪያ የማውጣት ስልጣን
 3. ተፈጻሚነት የሌላቸው ደንቦች
 4. የደንቡ መፈጸሚያ ጊዜ

ባአጠቃላይ  ለግብዓት  የቀረበው  ረቂቅ  ደንብ  እነዚህን  ጉዳዮች  የያዘ  ሲሆን ከተሳታፊዎችም  በርካታ  ግብዓት  የሚሆኑ  ሀሳቦች  ቀርበዋል፡፡  የቀረቡትንም ሀሳቦች  በመውሰድ  ለቀጣይ  ደንቡን  አዳብሮ  ለሚመለከተው  አካል  ለማቅረበረ ዝግጅት ተጀምሯል፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *